Ergonomisch advies

Ergonomie kan worden uitgelegd als "het aanpassen van de wereld aan de mens". De ergonomen van Terzet zijn inzetbaar om advies te geven over de inrichting van de werkplek om negatieve effecten op lange termijn te voorkomen.

De werkbelasting, -houding, -plek en arbeidsomstandigheden kunnen gevolgen hebben op de (arbeids)mogelijkheden en het werkplezier. Langdurige overbelasting kan zelfs leiden tot onherstelbare beschadigingen en arbeidsongeschiktheid. Door het tijdig inzetten van een ergonoom kunnen werkgevers en werknemers daarvan bewust worden gemaakt en eventuele maatregelen worden genomen om de werksituatie te verbeteren.

De ergonomen van Terzet worden vaak ingezet voor:

  • Werkplek- en proces analyse
  • Formuleren van uitgangsposities voor aanpassingen in houding
  • Werkplekaanpassing
  • Houdings- en belastingsonderzoek
  • Ontwerpen van nieuwe ergonomische producten
  • Ergonomische advisering bij verbouw, nieuwbouw en toegankelijkheid van woningen of werkplekken
  • Advisering en/of training "on the job"
  • Voorlichtingsbijeenkomsten