Preventie & Verzuimbegeleiding

Ziekteverzuim op zich is een onvermijdbaar aspect binnen een bedrijfsvoering. Preventie en verzuimbegeleiding kan worden ingezet om een (te) hoog ziekteverzuim binnen een organisatie structureel aan te pakken.

Preventie

Preventie is onder te verdelen in primaire en secundaire preventie:

  • Primaire preventie is het bewust maken van mogelijke risico’s verbonden aan de werkomgeving en –situatie en het opsporen van beginnende klachten.
  • Secundaire preventie is voornamelijk gericht op het voorkomen van nieuwe uitval en op het zich herhalen van klachten.

Preventie kan worden vorm gegeven in individuele of grootschalige trajecten. Terzet heeft ervaring met grote landelijke categoriale preventietrajecten. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Verzuimbegeleiding

Terzet verzorgt de arbeidsdeskundige toetsingen ten behoeve van de Wet verbetering Poortwachter en biedt de mogelijkheid om een interim verzuimmanager in te zetten bij organisaties waarbij het ziekteverzuim (te) hoog is. Een verzuimmanager coördineert het verzuimbeleid in overleg met directie, ondernemingsraad, HRM en/of bedrijfsarts. Ook kan begeleiding en coaching worden gegeven aan leidinggevenden of werknemers. Leidinggevenden kunnen door middel van doelgerichte workshops vaardigheden op gebied van verzuimgesprekken worden aangeleerd. Daarnaast kan de verzuimmanager advies geven over re-integratie of dit verzorgen binnen of buiten de organisatie.