Recente cursussen en lezingen

Training vaststellen taakfunctieanalyse agrarische beroepen met PUBAS

Voor arbeidsdeskundigen die te maken hebben met beroepen in de agrarische sector bestaat een geautomatiseerd systeem om de arbeidsbehoefte van het bedrijf alsook de taken van de ondernemer daarin vast te stellen. Met de uitkomst van de analyse worden de arbeidsbelastingen per taak  en eventuele taakverschuivingen en/of de inzet van voorzieningen/hulpmiddelen vastgesteld. Daarna wordt de mate van uitval bepaald. Bij uitstek een taak voor de arbeidsdeskundige. Om dit geautomatiseerd systeem, genaamd PUBAS, goed te (kunnen) gebruiken is door Wageningen Livestock Research in samenwerking met bureau Terzet een trainingsdag opgezet. Gedurende deze dag leert u:

  • Het bepalen van de noodzakelijke gegevens om het geautomatiseerd systeem Pubas correct te kunnen gebruiken.
  • Het vaststellen van arbeid in diverse taken en uren per jaar en/of periode.
  • Het vaststellen van de kenmerkende arbeidsbelastingen per taak.
  • Het beoordelen van uitval per taak en de (totale) uitval in casu het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid.
  • Het vaststellen van mogelijke taakverschuivingen en/of kunnen toepassen van hulpmiddelen/voorzieningen.
  • Het zichtbaar maken van verbeterde arbeidsmogelijkheden voor de betreffende ondernemer/werknemer en van mogelijke schadelastreductie.

De eendaagse training wordt gehouden op:

  • 8 oktober 2018

Locatie: Terzet bureau voor arbeidsgeschiktheidsvraagstukken, Nijverheidsstraat 9, 3861 RJ Nijkerk

Tijd: de training start om 09.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Voor lunch, koffie en thee c.a. wordt gezorgd. 

P.E. punten NVvA: 4

Kosten: € 250,-

Aanmelden: via arbeid@terzet.nl U ontvangt dan een aanmeldingsformulier en na aanmelding en voldoen van de factuur ontvangt u de handleiding ter voorbereiding. 

Automatiseringspakket: voor cursisten biedt Wageningen Livestock Research een speciale prijs.

Bij aanschaf van 1e licentie betaalt de cursist (zijn bedrijf/werkgever) € 1.500,- (normaal tarief is  € 3.450.- per jaar).