Over Ons

Terzet is sinds 1 juni 1993 het bureau voor arbeidsgeschiktheidsvraagstukken, verzuimbegeleiding en ergonomie waar drie pijlers hoog in het vaandel staan: deskundigheid, kwaliteit en onafhankelijkheid

ter – zet [-‘tset] (Italiaans) het –woord terzetten 1. muziekstuk of ensemble voor drie stemmen of instrumenten; 2. elk van de drieregelige strofen die de tweede helft van een normaal sonnet vormen; 3. het samengaan van drie partijen, al dan niet met begeleiding.

Bron: Wikipedia.org

Zoals in een terzet, werken wij samen met drie partijen: cliënten, opdrachtgevers en deskundigen.