Beoordeling arbeidsgeschiktheid

Een werknemer of zelfstandig ondernemer kan in een situatie terechtkomen waardoor hij of zij (tijdelijk) belemmeringen ondervindt in de uitvoering van werkzaamheden. De arbeidsgeschiktheid kan worden beoordeeld door een arbeidsdeskundige van Terzet. 

Een arbeidsdeskundige beoordeling kan in de volgende situaties aan de orde zijn:

  • Vaststellen mate arbeids(on)geschiktheid
  • Premievrijstelling levensverzekering
  • Bepalen arbeids- en verdienvermogen
  • Bepalen mate van arbeids(on)geschiktheid in het kader van een polis met maandlastbeschermer
  • Claim beroepsziekte
  • Letsel bij (bedrijfs)ongevallen
  • Bepalen huishoudelijke hulpbehoefte/zelfwerkzaamheid
  • Jaarcijferanalyse (samen met een registeraccountant)

Bij een beoordeling van arbeids(on)geschiktheid staat de betrokken persoon centraal. De arbeidsdeskundigen van Terzet handelen hierin onafhankelijk en bieden maatwerk.