Onze diensten

Letsel

Een ongeval of letsel heeft vaak een grote invloed op het leven, zowel in werk als privé. Dit geldt voor werknemers, maar zeker ook voor ondernemers en ZZP’ers. De grootste zorg voor de getroffene en voor de verzekeraar is vaak het verlies aan arbeidsvermogen.

Wij werken als onafhankelijke deskundige namens twee opdrachtgevers.

Waarom een specialist van Terzet?

Hoewel wij op alle terreinen binnen de letselschade goed uit de voeten kunnen, ligt onze specialiteit op fysiek letsel, zeker als er ook sprake is van fysiek werk. Onze bijzondere expertise ligt bij het begeleiden van zelfstandig ondernemers en agrariërs. Verder hebben wij veel ervaring binnen de mondzorg, medici, (top)sport en musici. 

De specialisten van Terzet worden in de letselschadezaak ingezet bij:

 • Re-integratie in eigen werk of bedrijf, of het ondersteunen bij het zoeken naar ander werk of dagbesteding
 • Het ontwerpen of adviseren van ergonomische oplossingen bij arbeidsongeschiktheid, voor de privésituatie, muziek of sport.
 • Vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid
 • Bepalen huishoudelijke hulpbehoefte en zelfwerkzaamheid
 • Waar nodig ondersteunen bij WMO en UWV.
 • Bedrijfseconomische analyse en jaarcijferanalyse. Dit doen wij met behulp van een registeraccountant.
 • Hypothetisch carrièreperspectief of would-be onderzoek

Terzet is houder van het Nationaal Keurmerk Letselschade van de Letselschaderaad

Ergonomie en maatwerk

Onze creativiteit en kennis van ergonomie zetten wij in bij arbeidsongeschiktheid. Als er geen mogelijkheden meer zijn, dan zeggen we dat. Maar als wij een kans zien om werk en leven weer passend te maken, dan doen we dat.

Als het kan, maken we het makkelijk. Maar als het moet, dan ontwerpen wij zelf. Dit doen we in coproductie met instrumentmakers en technisch ontwerpers.

Fysieke beroepen en fysiek letsel

In de bijna 30 jaar dat wij op dit terrein actief zijn, hebben we al veel oplossingen bedacht, waarmee het werk en leven van mensen weer mogelijk wordt gemaakt. Om maar enkele voorbeelden te noemen:

 • Een tandartsstoel met kniebediening voor een tandarts die zijn benen niet meer volledig kan gebruiken.
 • Aangepaste handinstrumenten voor tandartsen en medisch specialisten met handletsel
 • Draagsystemen voor het instrument van musici, bij letsel aan de handen, nek of rug
 • Aanpassingen aan bureau- of werkstoelen voor mensen met ernstig bekken- of rugletsel
 • Ontwerpen van katrol- en draagsystemen onder meer bij slagers, constructiebedrijven en een lijstenmaker.

Wij onderscheiden ons door het begeleiden van werknemers, ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren met fysiek letsel. Wij hebben ervaring met tandartsen, medisch specialisten, dierenartsen, musici, topsporters, van kapper tot podotherapeut en van monteur tot ambachtswerker.

AOV

Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeraars verrichten wij oriënterende onderzoeken, claimbeoordeling, herbeoordelingen en re-integratie. 

Arbeidsongeschiktheid bij ondernemers is ingrijpend. Het heeft effect op de ondernemer, de bedrijfsvoering en vaak ook op de privésituatie. Wij begrijpen dit. Wij zien het als onze taak om duidelijkheid en inzicht te geven. We brengen het bedrijf en de ondernemer zorgvuldig in kaart, we zijn duidelijk over wat we doen en schrijven leesbare rapportages. Waar nodig nemen wij een goed onderbouwd standpunt in.

Vanwege onze expertise in ergonomie worden wij ook vaak ingezet in combi-opdrachten. Zo kan er direct meegedacht worden over ergonomische oplossingen. Dit doen we in alle sectoren, maar vaak voor tandartsen en andere fysieke beroepen. Onze ergonomische expertise is ook los van het arbeidsdeskundige onderzoek in te zetten. Wij zijn een bekende provider voor bijna alle inkomensverzekeraars.

Wet verbetering Poortwachter

Wij voeren arbeidsdeskundige onderzoeken uit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP). Ook geven wij arbeidsdeskundige consultancy aan werkgevers. Wij werken in alle branches en hebben specifieke affiniteit met de agrarische sector en de mondzorg. Omdat wij als organisatie in deze branches heel actief zijn, kunnen wij hier goed onze kennis kwijt. Agrarische bedrijven kunnen tegenwoordig complex zijn. Wij komen vaak 'over de vloer' bij tuinders, veehouders, akkerbouwers en in de groenvoorziening. Wij spreken de taal en kennen het bedrijf. 

Hetzelfde geldt voor de tandheelkundige wereld. Wij zijn al jaar en dag specialist in deze sector en kunnen daarom passend advies geven. 

Wij vinden het belangrijk om goed te luisteren en door te vragen. Wij nemen dan ook de tijd voor het gesprek en willen dat u zich gehoord voelt. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan lichten wij het toe. Waar het kan geven we partijen direct inzicht in de uitkomst van het gesprek. Wij streven erna om u zonder vraagtekens achter te laten.