Terzet stelt zich ten doel de balans in de driehoek tussen mens-werk-inkomen voort te zetten, te herstellen of te optimaliseren door deskundig, kwalitatief en onafhankelijk haar diensten te verlenen.

Bij ons kunnen opdrachtgevers terecht voor advies, beoordelingen en begeleiding op de volgende deelgebieden van arbeidsgeschiktheid: verzuim, ergonomie, re-integratie, causaliteitsonderzoek, acceptatieonderzoek AOV en preventie.

Opdrachtgevers zijn bedrijven, verzekeringsmaatschappijen, ministeries, rechtbanken, advocaten, MKB, tandartspraktijken, letselschade-specialisten, de ombudsman en gemeenten. 

Ziekteverzuim op zich is een onvermijdbaar aspect binnen een bedrijfsvoering. Preventie en verzuimbegeleiding kan worden ingezet om een (te) hoog ziekteverzuim binnen een organisatie structureel aan te pakken.

Lees meer...

Een werknemer of zelfstandig ondernemer kan in een situatie terechtkomen waardoor hij of zij (tijdelijk) belemmeringen ondervindt in de uitvoering van werkzaamheden. De arbeidsgeschiktheid kan worden beoordeeld door een arbeidsdeskundige van Terzet. 

Lees meer...

Ergonomie kan worden uitgelegd als "het aanpassen van de wereld aan de mens". De ergonomen van Terzet zijn inzetbaar om advies te geven over de inrichting van de werkplek om negatieve effecten op lange termijn te voorkomen.

Lees meer...
Terzet pijl oranje

KOM MEER TE WETEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN TERZET

De visie van Terzet is gefundeerd op drie pijlers:

Deskundigheid

Vraagstukken op het gebied van arbeidsgeschiktheid vereisen een grote mate van deskundigheid. Het gaat immers om het inkomen en functioneren van mensen met een tijdelijke of blijvende beperking in hun werk.

De ervaren en vakbekwame arbeidsdeskundigen van Terzet bieden maatwerk op het gebied van arbeidsgeschiktheidsvraagstukken. Onze arbeidsdeskundigen zijn gecertificeerd en SRA geregistreerd.

Kwaliteit

Terzet werkt volgens vastgelegde werkprocessen waardoor de kwaliteit van de geleverde diensten optimaal is verankerd. Deze werkprocessen worden uitgevoerd door vakbekwame arbeidsdeskundigen en ergonomen. Terzet borgt hiermee de zorg voor de kwaliteit van de dienstverlening en voldoet aan de AVG eisen.

Onafhankelijkheid

Deskundigheid en kwaliteit gaan gepaard met onafhankelijkheid. Een deskundig en kwalitatief advies mist zijn doel wanneer de dienstverlenende partij afhankelijk is van een derde partij. Terzet stelt zich daarom onafhankelijk op.

In ons werk zijn drie partijen betrokken:

Cliƫnten

Opdrachtgevers

Deskundigen

Terzet pijl wit

ACTIEF IN HEEL NEDERLAND EN ARUBA, CURACAO EN BONAIRE