Amber Denekamp

Directeur/eigenaar, ergonoom, registerarbeidsdeskundige, gerechtelijk deskundige LRGD

Met veel plezier werk ik aan inzetbaarheid. Bij arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld door letsel, komt hier soms een verstoring in. Vanuit het kader van ergonoom, arbeidsdeskundige én ondernemer kijk ik oplossingsgericht, creatief en praktisch naar elk vraagstuk. Mijn werkterreinen zijn ergonomisch advies en ontwerp en arbeidsdeskundige expertise binnen letselschade. Verder word ik regelmatig ingezet om een hypothetisch carrièreverloop (would-be) in kaart te brengen. 

Mijn stijl kenmerkt zich als proactief, praktisch en het leveren van maatwerk. Ik hou de diverse belangen scherp in het oog, zonder mijn onafhankelijke positie te verliezen. Ik durf voorbij de bekende paden te denken en een duidelijke lijn uit te zetten. Ontzorgen, regelen en helder communiceren doe ik graag. 

Verder ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van mondzorgverleners, medisch specialisten en fysieke beroepen. Ik hanteer hierbij een systeembenadering, waarbij gekeken wordt naar de mens, de omgeving en het functioneren.  

Opleidingen

Opleiding tot gerechtelijk deskundige, Universiteit Leiden 
Ergonomie en Design MSc, University of Derby
Post HBO registeropleiding tot arbeidsdeskundige, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Diverse vakgerichte bij- en nascholing
Bedrijfsoefentherapie, VU Amsterdam
Oefentherapie Cesar, Hogeschool van Utrecht

Neventaken

Auteur Kennisplatform Ergonomie voor de Mondzorg (KEM)
Auteur voor diverse tandheelkundige vakbladen 
Docent KNMT Academy en Universiteit van Groningen UMCG (ergonomie in de tandheelkunde)
Gastdocent, trainer en/of adviseur bij diverse opleiders in de mondzorg
Secretaris NVvA (Nederlandse vereniging van arbeidsdeskundigen)

Lid Human Factors NL, vereniging voor ergonomie en human factors
Graduate member CIEHF (Grad.CIEHF.), Chartered Institute of Human Factors & Ergonomics 
Lid van NVvA en SRA (nr. 4582) 
Geregistreerd bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) in het vakgebied Personenschade onder nummer D0485