Amber Denekamp

Directeur/eigenaar, ergonoom, registerarbeidsdeskundige, gerechtelijk deskundige LRGD

Amber is een ervaren arbeidsdeskundige en ergonoom. Door deze gecombineerde ervaring kan zij mensen met orthopedisch letsel en fysiek werk goed begeleiden. Hierin is zij inzetbaar voor alle fysieke beroepen, met een specialisatie voor de mondzorg en artsenberoepen. Zij kijkt oplossingsgericht, creatief en praktisch naar elk vraagstuk. Waar nodig kan zij ergonomische voorzieningen adviseren en ontwerpen. Zij werkt daarbij samen met ervaren instrumentmakers. 

Haar stijl kenmerkt zich als proactief, praktisch en het leveren van maatwerk. Zij houdt de diverse belangen scherp in het oog, zonder de onafhankelijke positie te verliezen. Zij durft voorbij de bekende paden te denken en een duidelijke lijn uit te zetten. 

Zij wordt regelmatig door partijen gevraagd voor beoordeling van het verlies aan arbeidsvermogen en het opstellen van het hypothetisch carrièreverloop (would-be). Daarnaast wordt zij regelmatig ingezet voor analysevraagstukken bij beroepsziekteclaims. Als gerechtelijk deskundige kan zij dit ook voor de rechtbank. 

Opleidingen

Opleiding tot gerechtelijk deskundige civiel, Universiteit Leiden (strafrechtelijk i.o.)
Ergonomie en Design MSc, University of Derby
Opleiding tot arbeidsdeskundige, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Diverse vakgerichte bij- en nascholing
Bedrijfsoefentherapie, VU Amsterdam
Oefentherapie Cesar, Hogeschool van Utrecht

Neventaken

Secretaris Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
Algemeen bestuurslid Vereniging Herstelgerichte dienstverleners
Auteur Kennisplatform Ergonomie voor de Mondzorg (KEM)
Gastdocent KNMT Academy, Universiteit van Groningen UMCG (tandheelkunde) en LO opleidingen

Lid Human Factors NL, vereniging voor ergonomie en human factors
Graduate member CIEHF (Grad.CIEHF.), Chartered Institute of Human Factors & Ergonomics 
Lid van NVvA en SRA (nr. 4582) 
Geregistreerd bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) in het vakgebied Personenschade onder nummer D0485