Joseph Wouters

Ergonoom

Na een aanvankelijk technische vooropleiding ben ik gaan werken in een algemeen ziekenhuis waar ik buiten de verpleegkundige A opleiding in avondopleiding mijn vooropleiding ophaalde en een coronary care en intensive care opleiding volgde. Ik werkte een aantal jaren op een operatiekamercomplex en volgde de Hbo-opleiding anesthesie assistent. Daarna was ik een periode waarnemend hoofd en later hoofd van een Intensive Care en Interne afdeling. Vervolgens werkte ik op een medische afdeling van een AOV-verzekeraar en volgde diverse opleidingen op verzekeringsgebied en een tweetal managementopleidingen. Later werkte ik voor een bureau waar arbeidsdeskundigen en letselschaderegelaars werkten en volgde de opleiding tot arbeidsdeskundige, professiogrammen en diverse vakgerichte cursussen.

Mijn al jaren sluimerende wens om meer met ergonomie te doen bracht mij naar de VU waar ik Ergonomie in Arbeid studeerde. Ik studeerde af op het onderwerp “oogbolrotaties, nekbuigingen en de interactie daartussen en de beïnvloeding daarvan door het gebruik van "downwards prisms”. Dat mondde uit in het ontwerp voor een speciale bril waarmee de kijklijn wordt gebroken en rechtopzittend werk mogelijk wordt. Dit werd later beloond met een Award van de NVVA en een internationale Award.

In 1993 was ik mede-oprichter van bureau Terzet. Nu heb ik een stap terug gedaan, maar werk ik nog steeds met veel plezier aan inzetbaarheid in werk. Ik richt mij op ergonomische opdrachten bij zelfstandig ondernemers. Daarbij hebben medische beroepen en de tandheelkunde mijn bijzondere fascinatie. Als een zelfstandig ondernemer dreigt uit te vallen, zoek ik graag (creatieve) oplossingen om deze waardevolle professionals in het bedrijf te houden.