Lammert-Jan Strijker

Geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige

Lammert-Jan is een ervaren en allround arbeidsdeskundige. Hij wordt door Terzet ingezet voor arbeidsdeskundige onderzoeken in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Lammert-Jan werkt met name in Midden-Nederland. 

Naast zijn werk als arbeidsdeskundige is zijn specialiteit het coachen van mensen in een arbeidsongeschiktheid-situatie vanuit de Ziektewet, de WAO of de Wet Inkomen naar Arbeid (WIA) naar passende duurzame werkzaamheden. Hierbij maakt hij gebruik van zijn netwerken in de regio.